උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා (රුපියල් ලක්ෂ 8ක්) ශිෂ්‍ය ණය (Student Loan)

මොකද්ද මේ උසස් පෙළ හදාරපු ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවනට  ලැබෙන  පොලි රහිත ශිෂ්‍ය ණය(Student Loan)?

අතේ වියදමට රුපියල් ලක්ෂ 3ක් සමගින් ඔබ කැමති උසස් අධ්‍යාපන පාඨමාලාවක් හැදෑරීම සදහා රජයේ අධ්‍යාපන  අමාත්‍යංශය මගින් රුපියල් ලක්ෂ 8ක ශිෂ්‍ය ණය(Student Loan) පොලී  රහිතව ඔබට ලබාගැනීමට හැකියි.

උසස් පෙලට පෙනී සිටින ලක්ෂ  සංඛ්‍යාත දරු  දැරියන් අතරින් රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාල සඳහා වරම් ලබන්නේ සීමිත පිරිසකට පමණි. අ.පො.ස  උසස් පෙළ සඳහා වසරකට ශිෂ්‍යයන්  ලක්ෂ 3කට වැඩි ප්‍රමාණයක් පෙනී සිටිනවා, එයින් රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාල සදහා ඉඩ පහසුකම් ඇත්තේ 40000 ක් වැනි ප්‍රමාණයකට පමණි. රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාල වල ඇති ඉඩකඩ සීමා වීම ඊට ප්‍රධාන හේතුවයි.

මෙම ශිෂ්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමය මගින් ශිෂ්‍යන්ට සැලසෙන ප්‍රධාන අගනාකම් මොනවද?

graduation

01.රුපියල් ලක්ෂ 15ත් 20ත් අතර වන උසස් අධ්‍යාපන පාඨමාලාවන් රජයේ හා අධ්‍යාපන ආයතනවල එකගතාවය මත ලක්ෂ 8ක මුදලකට ලබාගැනීමට ඇති හැකියාව.

02.රුපියල් ලක්ෂ 3ක මුදලක් වෙනත් අධ්‍යාපන අවශ්‍යතාවයන් සදහා ශිෂ්‍යන්ට අතට ලබා ගැනීමට හැකි වීම.

03.මහපොළ ශිෂ්‍ය අදාර ක්‍රමයක් වැනි, දුර බැහැර සිට අධ්‍යාපන හැදෑරීමට එන ආර්ථික දුෂ්කරතා ඇති සිසුන් සඳහා රු 6250 මුදලක් (කැමතිනම් ලබාගැනීමේ අවස්ථාව)

04.රැකියා වෙළෙද පොළ සහා අධ්‍යාපන සුදුසකම් පිළිබද මන දැනුම ඇති විද්වත් මඩුල්ලක් විසින් මෙම ණය යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරන බැවින්, රැකියාවක් සඳහා මග පාදමින් උසස් අධ්‍යාපන පාඨමාලාවන් හදුන්වා තිබීම.

05.ලබාගත් ණය මුදල පොලි රහිතව පාඨමාලාව අවසන් කර පසු අවුරුදු 8ක් වැනි දීර්ග සහන කාලයක් සහිතව ගෙවීමේ හැකියාව.

06.ලබාගත් ණය මුදල පොලි රහිතව පාඨමාලාව අවසන් කර පසු පළමු වර්ෂය ණය මුදල ගෙවීම සඳහා සහන කාලය ලබාදීම (රැකියාවක් සොයාගැනීමට ගතවන කාලය අඩිය සලක බලා)

ශිෂ්‍ය අත් පොත

ණය යෝජනා ක්‍රමය පිළිබද සියලුම විස්තර ඇතුලත් ශිෂ්‍ය අත් පොත ලබාගන්න

මෙම ශිෂ්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමයට සුදුසුකම් ලැබීමට කුමන සුදුසුකම් සපුරාලිය යුතුද?

 1. විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් විසින්  2017, 2018 සහ 2019 වර්ෂවල පවත්වන ලද අ.පෝ.ස  උසස් පෙළ විභාග සඳහා පෙනී සිට විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා සුදුසුකම් ඇති බවට නිවේදනය කර ඇති අපේක්ෂකයින් මෙම යෝජනා ක්‍රමය යටතේ සුදුස්සන් ලෙස සලකනු ලැබෙනවා.
 2. තෙවරකට නොවැඩ් වාර ගණනකදී, විෂයයන් තුන සඳහාම එකවර  (s) සාමාර්ථ ලබා සිටිම.
 3. පොදු සාමාන්‍ය පරීක්ෂණය සඳහා අවම වශයෙන් ලකුණු 30 ක් තිබිය යුතුය
 4. එක් අධ්‍යාපන ආයතනයක පාඨමාලාවක් සදහා අයදුම්පත් සිමාව ඉක්මවා ලැබීමේදී z අගය මත තොර ගැනීම සිදු කරයි.

ශිෂ්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමයට ඇතුළත් කර ඇති අනුමත කරන ලද රාජ්‍ය නොවන උසස් අධ්‍යාපන ආයතන පහත පරිදි වේ.

 1. Sri Lanka Institute of Information Technology Guarantee Ltd- SLIIT
 2. National School of Business Management- NSBM
 3. CINEC Campus – CINEC
 4. International College of  Business Technology – ICBT
 5. Benadict XVI Catholic Institute – BCI
 6. Horizon College of Business and Technology Ltd – HORIZON
 7. KAATSU Highly Advanced Medical Technology Training Centre-KIU
 8. SAEGIS Campus (Private) Limited– SAEGIS
 9. Esoft Metro Campus (Pvt) Ltd., -ESOFT
 10. Aquinas College of Higher Studies – AQUINAS
 11. SLT Campus (Pvt) Ltd., – SLTC
 12. Sri Lanka Institute of Buddhist Academy -SIBA
 13. Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka- ICASL
 14. SANASA Campus Ltd- SANASA
 15. Institute of Chemistry Ceylon –ICHEM
මෙම ණය යෝජනා ක්‍රමය පිළිබද දැනගත යුතු අමතර කරුණු

2020 වර්ෂයේ උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිට මෙම ණය යෝජනා ක්‍රමයට ඉල්ලුම් කල හැකිද? නොහැක (බොහෝවිට දෙසැම්බර් මාසයෙන් පසුව ඉල්ලුම් කල හැක)

මෙම ණය යෝජනා ක්‍රමය හරහා පුද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයකට ඇතුලත් වුවහොත්, HND,NDT,NDES සහා විද්යපිට වැනි කිසිම රාජ්‍ය පාඨමාලාවක් සදහා සුදුසුකම් ලබන්නේ නැහැ

2019 වර්ෂයේ උසස් පෙළ විභාගයෙන් s සමර්ථ තුනක් ඇතුව, 2020 වර්ෂයේ උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටියොත් මෙම ණය යෝජනා ක්‍රමය  සදහා සුදුසුකම් ලබනවද? ඔව් ඔබට 2019 වර්ෂයේ විභාග ප්‍රතිපල මගින් ඉල්ලුම් කල හැකියි.

6 Comments

Chathuska on May 22, 2021

2020 A/L karapu ayata Loan eka denne kawadda?

R.B.Hasitha Dilshan Jayakody on May 27, 2021

2020 A/L

Nethmini kawindya on May 28, 2021

2020 a/l karapu ayata loan ekata apply karanna puluwan kawadda ?

  Degree.lk on May 30, 2021

  Pawathina wathawaranayath thekka tikak parakku wei!

Sukhitha on July 2, 2021

2020 A/L karapu ayt tama loan ek call krl nh neda

Nisansala on September 10, 2021

Denata university inna ayta puluwanda ganna loan ek

Leave Your Comment

Compare Programs
Add programs to compare.